KAMEI
Sushi Bar & Japanese Restaurant
KAMEI
MENU
SUSHI BAR SPECIALS
CONTACT
DIRECTIONS
REVIEWS
FEEDBACK
SUSHI & SASHIMI
               
LUNCH MENU
DINNER MENU
SUSHI & SASHIMI
KAMEIMENUSUSHI BAR SPECIALSCONTACTDIRECTIONSREVIEWSFEEDBACK